Cytochroom P450

Het cytochroom P450 enzymsysteem (ook wel afgekort als CYP, P450 of CYP450) is een verzameling 57 enzymen waarvan er een 15 belangrijk zijn bij de afbraak van verschillende lichaamsvreemde (xenobiotische) stoffen (zoals medicijnen en toxinen). Andere cytochroom P450 enzymen zijn betrokken bij de biosynthese van steroïden, prostaglandinen en retonoïden.

De capaciteit van het systeem verschilt per persoon. Dit leidt ertoe dat niet iedereen op een bepaalde dosis van een geneesmiddel hetzelfde reageert. Het tempo waarin een geneesmiddel uit het lichaam wordt uitgescheiden is immers bepalend voor de serumconcentratie die ontstaat, hetgeen weer van invloed kan zijn op het effect. Circa 40-50% van alle geneesmiddelen wordt via Cyp3A4 afgebroken.

De hoogste concentratie wordt gevonden in de lever. Verder worden ze gevonden in de darmen, hersenen, longen en nieren. CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 en CYP3A4 zijn de belangrijkste enzymen in het metabolisme van geneesmiddelen. Cytochroom P450 komt praktisch alle levende cellen voor. CYP enzymen zijn gevonden bij alle levensvormen, waaronder zoogdieren, vogels, vissen, wormen, planten, schimmels, bacteriën en archaea.

De enzymen zijn op basis van hun aminozuurstructuur ingedeeld in families en subfamilies. De nomenclatuur bij de naamgeving is als volgt: voor het enzym CYP3A4 beschrijft de 3 de familie, A de subfamilie en 4 het individuele gen. De activiteit van de cytochroom P450 enzymen neemt af met het stijgen van de leeftijd.

Alle CYP-enzymen werken op dezelfde manier:

  1. een medicijn wordt aan het P450-enzym gebonden
  2. het ijzerion van het enzym wordt geoxideerd van Fe3+ tot Fe2+ (oxidatie)
  3. door het Fe2+ ion (haemgroep) wordt zuurstof geactiveerd
  4. het geactiveerde zuurstof wordt aan het medicijn gekoppeld als hydroxylgroep (hydroxylering)

bron:
www.hulpgids.nl
http://nl.wikipedia.org/wiki/Cytochroom_P450

Valid XHTML 1.0 Transitional